Dane osobowe

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PRISTA.ONE Sp. z o.o. (dalej ?PRISTA.ONE").

W PRISTA.ONE został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować przez email: inspektor@prista.one lub pisemnie na adres siedziby PRISTA.ONE. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania i ochrony Twoich danych w PRISTA.ONE.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

PRISTA.ONE przetwarza dane osobowe swoich potencjalnych i faktycznych Klientów oraz kandydatów i pracowników w związku z pozyskaniem Klienta, w celu realizacji zamówionej usługi/zlecenia oraz w celu wypełniania obowiązków pracodawcy.

Ogólne cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przedstawienie oferty spółki PRISTA.ONE.
 2. Zawarcie oraz wykonanie umowy.
 3. Realizacja czynności bezpośrednio związanych z umową (np. wysyłka towaru, wystawienie zaświadczenia, wydanie certyfikatu, rozpatrywanie reklamacji).
 4. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (np. przekazanie informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osobach zatrudnionych, przekazanie informacji o transakcji do właściwego Urzędu Skarbowego).
 5. Marketing usług własnych.
 6. Inne prawnie usprawiedliwione cele (np. windykacja, dochodzenie roszczeń).

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

 1. zawarcie i realizacja umowy, a także czynności zmierzające do zawarcia umowy ? najczęściej przekazanie danych przez kontrahenta dobrowolnie w celu realizacji zlecenia czy świadczenia usługi,
 2. uzasadniony interes administratora ? działania marketingowe, windykacyjne, realizacja rozliczeń księgowych przez podmioty zewnętrzne, z którymi PRISTA.ONE zawarła stosowną umowę,
 3. zgoda ? w pozostałych przypadkach (np. przy zatrudnieniu pracownika).

Komu udostępnimy Twoje dane osobowe

 1. osobom (podmiotom) trzecim, którym zleciliśmy realizację czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych na podstawie odrębnej umowy, która zabezpiecza Twoje prawa nazywanej umową powierzenia,
 2. podmiotom świadczącym usługi polegające na dostarczaniu korespondencji i firmom przewozowym (np. firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, spółce Furgonetka) jednak wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy albo na wyraźne życzenie (np. w przypadku zamówienia wzorów naszych produktów) oraz w przypadku uzasadnionego interesu administratora (np. pismo przypominające o zapłacie, przesyłka marketingowa) albo też w związku z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa (np. przesłanie faktury, wysyłka świadectwa pracy).

Przez jaki okres czasu przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe przechowujemy najkrócej jak to jest możliwe. Dane przechowujemy nie dłużej niż przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń albo/i okres wymagany stosownymi przepisami prawa (np. przechowywanie dokumentacji finansowej zawierającej dane osobowe przez okres pięciu lat).
Dane przydatne w procesie rekrutacji lub marketingu przechowywane są przez okres, na który wyraziłeś zgodę lub okres ustalony jako niezbędny do prawidłowego realizowania procesu rekrutacyjnego bądź uzasadniony interesem PRISTA.ONE. 

Do czego masz prawo?

Dane, które posiada i przetwarza PRISTA.ONE to dane podane dobrowolnie. Są one niezbędne do prawidłowej i skutecznej realizacji umowy, usługi. Podanie danych jest dobrowolne.

Masz prawo:

 1. żądać dostępu do swoich danych,
 2. do wyczerpującej informacji o zakresie gromadzenia i sposobach i czasie przetwarzania Twoich danych osobowych,
 3. zmienić, uzupełnić, poprawić swoje dane,
 4. żądać usunięcia danych,
 5. żądać ograniczenia przetwarzania danych,
 6. żądać wydania pakietu informującego jakie dane przetwarzamy,
 7. otrzymać pakiet swoich danych w formie ustrukturyzowanej,
 8. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym działań marketingowych.

Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących danych osobowych.

Profilowanie i decyzje oparte na automatycznym, komputerowym przetwarzaniu danych

Dbając o ochronę Twoich praw PRISTA.ONE nie będzie profilować Twoich danych ani podejmować decyzji zautomatyzowanych obejmujących dane osobowe.

Chcesz wiedzieć więcej, jak chronimy Twoje dane?

Skontaktuj się z PRISTA.ONE. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Więcej informacji o ochronie danych znajdziesz w dziale pomocy. Jeśli udzielona odpowiedz wyda Ci się niepełna, nie wahaj się i poinformuj nas o tym. Dołożymy najwyższych starań, abyś otrzymał wyczerpujące informacje. Sprawdź, jak się z nami skontaktować. Informacje znajdziesz w dziale Kontakt.

Pobierz w formacie .pdf
Polityka plików cookies
Stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dowiedz się jak korzystamy z plików cookie i jak można zmienić swoje ustawienia przeglądarki.